Mikä InnoStaVa?

Työnteon tavat muuttuvat, ja työskentely tapahtuu yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Keskeisessä roolissa ovat liikkuvuus, joustavuus ja verkostot, mikä vaikuttaa myös työympäristöihin ja työtilojen suunnitteluun. 

 

InnoStaVa-tutkimusprojektissa (2016–2018) selvitettiin ja analysoitiin, miten arkkitehtoniset, tilanmuodostukselliset ja teknologiset tekijät, kuten valaistus, tilan akustointi ja sisäympäristö kokonaisuutena tukevat innovointia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista.