InnoStaVa
Innovation supporting work environments in start-up companies

Millainen työympäristö tukee innovointia?

Työnteon tavat muuttuvat, ja työskentely tapahtuu yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Keskeisessä roolissa ovat liikkuvuus, joustavuus ja verkostot, mikä vaikuttaa myös työympäristöihin ja työtilojen suunnitteluun.

InnoStaVa-tutkimusprojektissa (2016–2018) selvitettiin ja analysoitiin, kuinka arkkitehtoniset, tilanmuodostukselliset ja teknologiset tekijät, kuten valaistus, tilan akustointi ja sisäympäristö kokonaisuutena tukevat innovointia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista.

Lähestyimme näitä kysymyksiä suunnittelemalla ja tutkimalla työtiloja ja niiden käyttäjiä. Tiloissa työskentelevät henkilöt osallistuivat aktiivisesti tutkimusprosessiin.