TIIMI

Tiimi

Oulun yliopisto / Arkkitehtuurin yksikkö:

Aulikki Herneoja
vastuullinen johtaja
aulikki.herneoja (a) oulu.fi

Aulikki Herneoja on nykyaikaisen arkkitehtuurin yliopistonlehtori Oulun yliopistossa. Herneoja vastaa hankkeen johtamisesta.

Piia Markkanen
projektikoordinaattori, tutkija
piia.markkanen (a) oulu.fi

Piia Markkanen on arkkitehti ja tutkija Oulun yliopistossa. Markkanen vastaa hankkeen koordinoinnin lisäksi pilottityötilojen suunnittelusta.  

Henrika Pihlajaniemi
tutkija
henrika.pihlajaniemi (a) oulu.fi

Henrika Pihlajaniemi on tutkijatohtori ja yliopisto-opettaja Oulun yliopistossa. Henrikan vastuualueena InnoStaVa-hankkeessa on valaistussuunnittelu. 

Anna Luusua
tutkija
anna.luusua (a) oulu.fi

Auri Vallinmäki
diplomityöntekijä

Oulun yliopisto / Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimysyksikkö (LET), kasvatustiedeiden tiedekunta:

Sanna Järvelä
professori
sanna.jarvela (a) oulu.fi

Arttu Mykkänen
tutkija
arttu.mykkanen (a) oulu.fi

 
Muut yhteistyötahot: